Gå til hovedindhold

Om museet

Mosede Fort er en del af Greve Museum, som er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum i Greve Kommune

Den brostensbelagte fortgård

Indhold

  Greve Museum består af to museumsafdelinger:

  Mosede Fort ligger i et tidligere militært område og er opført i perioden 1913-1916. Fortets kasematter danner ramme om museet, som bredt formidler historien om Danmark under og lige efter 1. verdenskrig og mere specifikt historien om Mosede Fort som del af Københavns Befæstning og Tunestillingen, der er et af de største militære anlæg i Danmarkshistorien. 50.000 soldater var indkaldt til sikringsstyrken omkring hovedstaden, hvilket er den største styrke i danmarkshistorien.

  Danmark var neutralt under 1. Verdenskrig, men krigen fik stor betydning for danskerne gennem problemerne for handel og vareudbud, den politiske udvikling, grundloven af 1915 og tiltagende reguleringer af hverdagen. Helt centralt står de dilemmaer, som mennesker under 1. Verdenskrig stod i. I en krisesituation bliver vante menneskelige erfaringer og moral udfordret, og samfundet forandres drastisk på kort tid. Emner som i høj grad stadig er relevante i dag.

  Grevegård er en hedebogård, hvis ældste dele er fra 1826. Her formidler museet Greve Kommunes historie fra ca. 1800 til i dag. Grevegård har siden etableringen som museum i 1989 været et traditionelt egnsmuseum, der dækker hedeboegnens kulturhistorie fra landboreformerne til nutid.

  Rammerne for Greve Museum er museumsloven, museets vedtægter og de til enhver tid gældende regler og politikker fra hhv. Greve Kommune og krav og anbefalinger fra Slots– og Kulturstyrelsen.

  Inden du tager genstande, fotografier eller arkivalier med til museet eller arkivet, skal du lave en aftale med museets arkivar eller registrator.

  Læs mere her

  Sidst opdateret: 16. april 2024