Gå til hovedindhold

Museum Mosede Fort modtager 33 millioner kroner til udvidelse og moderne formidling

To store bevillinger fra Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond betyder, at Mosede Fort er nu meget tættere på en udvidelse af museet.

06. sep. 2022
Luftfoto af Mosede Fort

Indhold

  To store bevillinger fra Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal betyder, at Mosede Fort nu er meget tættere på en udvidelse med ny museums- og restaurantbygning og moderne formidling af området. Det nye museum vil inddrage både kultur og natur, og stedet bliver et samlingspunkt for lokale og besøgende i Greve Kommune.

  Den filantropiske forening Realdania og A.P. Møller Fonden har bevilliget henholdsvis 22 mio. kr. og 11 mio. kr. til en videreudvikling af Mosede Fort ved Greve. Med bevillingerne har museet fået næsten 2/3 af de midler, som skal til for at løfte det nuværende Mosede Fort til en helstøbt og moderne museums- og besøgsoplevelse om Danmark under 1. Verdenskrig.

  Museet vil nu arbejde videre med at sikre sig yderligere fondsmidler, så projektet bliver fuldt finansieret. Det nye Mosede Fort vil indeholde: En nyopført museums- og restaurantbygning, et moderne læringsmiljø til historieformidling, inspirerende udstillinger og fornyelse af det fredede fortidsminde.

  En gemt del af danmarkshistorien

  Mosede Fort blev bygget under 1. Verdenskrig, og det var i Greve, at fjenden skulle stoppes, hvis angrebet kom fra søsiden ude i Køge Bugt. Selvom krigen aldrig kom til Danmark, er Mosede Fort en vigtig del af Danmarks kulturarv. Det er ambitionen, at endnu flere skal få øjnene op for krigen, der fandt sted for over 100 år siden, men som satte både langvarige og tydelige spor i landskabet og kulturen.

  Det nye Mosede Fort åbner i 2026

  Bevillingerne fra Realdania og A.P. Møller Fonden gør det muligt at arbejde videre med udviklingen af Mosede Fort. Projektets samlede budget er ca. 73 mio. kr., hvoraf ca. 45 mio. kr. nu er bevilliget. Udover de 33 mio. kr. fra Realdania og A.P. Møller Fonden, fik museet i 2018 5 mio. kr. til projektet fra en finanslovsbevilling. Endelig støtter Greve Kommune projektet med ca. 7 mio. kr.

  Når projektet er fuldt finansieret, vil Greve Kommune, der ejer museet, afholde en arkitektkonkurrence for at få innovative bud på, hvordan en ny museums- og restaurantbygning ved Mosede Fort skal se ud. En restaurant ved fortet har været efterspurgt meget længe af både borgere og besøgende.

  Det udvidede Mosede Fort åbner efter planen i 2026. Museet forventer, at besøgstallet vil stige til 30.000 gæster om året senest fire år efter åbningen. I dag besøger ca. 12.000 gæster om året museet om 1. Verdenskrig. Med de nye oplevelser og faciliteter i kombinationen mellem natur og kultur bliver det nye museumsområde et samlingspunkt for hele Greve.

  Kort om Realdania

  Realdania er en filantropisk forening med omkring 175.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af Realdanias arbejde. Realdania har siden år 2000 og frem til udgangen af 2021 støttet omkring 4.500 projekter med mere end 21,7 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.

  Kort om A.P. Møller Fonden

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i 1953 af skibsreder A.P. Møller. Fonden blev etableret med det formål at sikre, at virksomheden A.P. Møller - Mærsk fremover også blev drevet i A.P. Møllers ånd samt at støtte en række områder, som havde særlig betydning for skibsrederen. Disse områder er: Danskheden i grænselandet, Nordisk samhørighed, Fremme af dansk søfart og industri, Videnskabelige formål, særligt lægevidenskab og Almennytte i øvrigt. Herunder støtter fonden et bredt felt af projekter, som omfatter både uddannelse, forskning, sociale formål, sport og fritid, bevaring af bygninger af kulturhistorisk værdi og en række øvrige kulturelle formål.

  Kontaktoplysninger

  For yderligere informationer om projektet kontakt museumsleder Mette Tapdrup Mortensen, mtd@greve.dk, 20 93 27 84 eller projektleder Anton Pihl, api@greve.dk 20 45 01 10. Henvendelser vedr. presse kan rettes til Cecilie Skov Sjølin, cecs@greve.dk, 40 29 71 67.